Scroll to top

02

Handreiking

Dienststart & Dienstevaluatie

Contact hebben met elkaar en oog hebben voor elkaar, blijft belangrijk, ook nu de maatregelen langzaamaan versoepelen. De druk in het werk blijft nog voortduren. Juist dan is een moment van stilstaan met elkaar belangrijk, om beter verder te kunnen.
Een kleine handreiking om je dienst mee te beginnen en mee te eindigen.

Handreiking

03

Aan de slag met werkdruk bij het LUMC

Zorgprofessionals ervaren structureel te hoge werkdruk in Nederlandse ziekenhuizen. Dit is een groot en actueel thema voor de gezondheidszorg. Het LUMC is met CC zorgadviseurs aan de slag gegaan om meer zicht te krijgen op de tijdsbesteding van de medisch specialisten en verpleegkundigen.

Flow Time

04

De Corona routewijzer en het logboek

voor adviesraden

De Corona routewijzer en het logboek voor adviesraden zijn beschikbaar. De routewijzer helpt adviesraden te reflecteren op hun rol in de verschillende fasen ten tijde van de Coronaperiode en vooruit te kijken op de periode daarna. In het logboek leggen leden van adviesraden hun ervaringen vast om daarvan te leren en in actie te komen.

05

Van visie naar praktijk in Atlant

Zelf keuzes maken en beslissingen nemen, dat vinden ze bij Atlant belangrijk. Zowel voor hun bewoners, als voor hun medewerkers. Basis voor Beter helpt Atlant om deze visie te vertalen naar de praktijk. De afgelopen periode heeft CC zorgadviseurs met Atlant gewerkt aan de voorbereiding en inrichting van het programma.