Scroll to top

Adviesraden en Stafbesturen


Wat we doen / Governance

Over

Invloed van patiëntenkamer tot bestuurskamer.

Een adviesraad is een belangrijk onderdeel van professionele zeggenschap in een zorgorganisatie. Professionele zeggenschap is de betrokkenheid van zorgprofessionals bij het zorgbeleid. Uit onderzoek blijkt dat professionele zeggenschap leidt tot goede zorg. Een sterke adviesraad vraagt om ontwikkeling van zowel de adviesraad als de organisatie.

CC begeleidt sinds 1999 adviesraden en stafbesturen (VAR, VVAR, PAR, VSB en PSB). Bij hun start en hun doorontwikkeling. Naast het volgen van diverse trainingen op maat laten zij zich adviseren over uiteenlopende vraagstukken. Steeds meer adviesraden maken gebruik van ons digitale ondersteuningsaanbod. Wij gebruiken hierbij het zogenaamde VARiantenmodel en het speelveld van de adviesraad. Deze helpen elke organisatie een passende adviesraad vorm te geven. Naast een maatwerk programma per organisatie kunnen meerdere zorgorganisaties een gezamenlijk (digitaal) ontwikkelprogramma doorlopen. Dit is met name aantrekkelijk voor startende adviesraden.

Een adviesraad staat niet op zich. Daarom richten we ons ook op de samenwerking tussen de adviesraad, de eigen beroepsgroep(en) en anderen, zoals de Raad van Bestuur en het management in de organisatie.

Dé adviesraad bestaat niet. Allereerst onderscheiden zij zich in hun samenstelling: verpleegkundige adviesraden (VAR’s); adviesraden voor verzorging en verpleging (VVAR’s) en professionele adviesraden (PAR’s), die multidisciplinair zijn samengesteld.

De effectiviteit van de adviesraad hangt af van verschillende factoren. Deze vormen samen ‘het speelveld van de adviesraad’:

  • de ambitie of het doel waaraan de adviesraad wil bijdragen,
  • de rol van de adviesraad: adviserend, coördinerend en/of samen sturend,
  • de samenwerking met de beroepsgenoten, de Raad van Bestuur, de managers en anderen binnen de organisatie,
  • de kennis en vaardigheden van de leden van de adviesraad en de ontwikkeling daarvan,
  • interne werkwijze en samenwerking in de adviesraad,
  • het benutten van netwerken met andere adviesraden en organisaties.

“De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg de oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad (VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie.” (Bron: kwaliteitskader Verpleeghuiszorg)

Dienstverlening

Van visie tot jaarplan

Van adviesraad naar stafbestuur

Module effectief adviseren

Rolontwikkeling adviesraad

Adviesraad werkt samen met stakeholders