Scroll to top

Basis voor Beter


Wat we doen / Kwaliteit

Over

Continu verbeteren voor de bewoners en door de mensen van de zorg zelf.

Om een cultuur van continu verbeteren duurzaam te realiseren is het nodig om zorgverleners te stimuleren, te versterken en te ondersteunen. Met als doel: het realiseren van aansprekende en aantoonbare verbetering in de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid in hun eigen werkpraktijk. Ons programma Basis voor Beter sluit hier volledig op aan.

Met behulp van digitale taakondersteuning en interactieve werkplaatsen leren teams hoe zij verbeteringen inventariseren, realiseren en borgen op de afdeling. Hierbij doorlopen zij de stappen van de verbetercyclus. Altijd met de wens en het perspectief van de cliënt als uitgangspunt. Met steun van de leidinggevende en de interne verbetercoach bouwen we aan eigenaarschap en een cultuur van continu verbeteren op de afdeling. De betrokkenheid van het management is essentieel om de nieuwe werkwijzen en de daarmee samenhangende  cultuurveranderingen te realiseren en te behouden.

Basis voor Beter is gebaseerd op Productive Care. Dit is een bewezen effectieve aanpak en methodiek om een proces van continu verbeteren op gang te brengen en te houden. Er wordt gebruikgemaakt van methodieken uit het Lean denken & Lean werken. Op een manier die aansluit bij de dagelijkse activiteiten in de zorg- en dienstverlening.

“Leren en verbeteren is niet vrijblijvend; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners.” (Bron: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg)

Resultaten

Kwaliteitsverbetering

Meer tijd voor de cliënt

Meer tevreden cliënten en medewerkers

Verbeterde (multidisciplinaire) samenwerking

Dienstverlening

Basis voor Beter