Scroll to top

Effectieve Ziekenhuis


Wat we doen / Kwaliteit

Over

Het Effectieve Ziekenhuis.

Wat is het?

Effectieve Ziekenhuis is een programmatische aanpak voor continu verbeteren gericht op bewustwording, empowerment en cultuurverandering van de professionele beroepsgroepen in de kliniek. Leiderschap en het optimaliseren van de werkprocessen in de kliniek staan centraal. Het resultaat is een hogere kwaliteit van zorg en behandeling, meer tevredenheid van de patiënten en professionals en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Effectieve Ziekenhuis is de opvolger van Productive Ward, het programma dat we vanaf 2010 succesvol implementeren in Nederlandse Ziekenhuizen. Nu in een eigentijdse vorm – met digitale taakondersteuning, gericht op zelfsturend leren, en gemakkelijk toegankelijk voor alle zorgprofessionals en hun leidinggevenden.

Hoe werkt het?

Effectieve Ziekenhuis-Aanpak

Vijf stappen voor implementatie

We kennen vijf stappen bij de implementatie van een cultuur en werkwijze van het effectieve ziekenhuis vanuit de invalshoek van continu verbeteren.

  1. De principes van Lean werken en de strategie zijn verbonden. Principes voor Lean werken zijn bij management en sleutelfiguren bekend, én zij weten daar ook naar te handelen. De missie van de organisatie is bij management en teams bekend. De visie is vertaald naar de eigen afdeling/het eigen team. Daarmee ontstaat alignment.
  2. Het team is eigenaar. Het team is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling, met het doel de zorg en behandeling voor de patiënten te verbeteren en te vernieuwen. De basis is een constructieve aanspreekcultuur, waarin teamsamenwerking meer en meer vorm en inhoud krijgt.  Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van het verandertraject.
  3. Patiëntperspectief is leidend. Bij alle veranderingen en ontwikkelingen die de teams doormaken, is steeds het perspectief van de patiënt de drijfveer. Het samenspel tussen patiënten levert resultaten op die er toe doen. Met andere woorden:

    We (de werkers binnen de organisatie) kunnen bereiken wat we willen, wanneer we de patiënten helpen bij het realiseren, bereiken van wat zij willen.

  4. Specifieke methodiek van het Effectieve Ziekenhuis. Met behulp van de methodiek van het Effectieve Ziekenhuis en de inzet van de (Lean)tools, gaat het team aan de slag. Eerst is de focus gericht op het organiseren van het werk en de werkomgeving. Daarna pakken ze de werkprocessen aan.
  5. Performance support: AskMe – taakondersteuning waarin de kritieke taken overzichtelijk zijn uitgewerkt, veelal met een verwijzing naar de community voor de achtergrondinformatie . Het zijn praktische instrumenten om het organiseren en verbeteren in het team te faciliteren. En wanneer alle teams deze hulpmiddelen gebruiken, kunnen de teams gemakkelijk(er) van elkaar leren!

Dienstverlening

Methodiek Effectief Ziekenhuis

Digitale, praktische taakondersteuning (AskMe)