Scroll to top

Management & leiderschap


Wat we doen / Management

Over

Management en leiderschap zijn wat ons betreft twee zijden van dezelfde medaille.

Wie wil er nu een manager hebben die geen leider is? Wij delen de opvatting van Mintzberg en Malik over wat management is: een ambacht en een kunst (Management is a craft and an art). Wetenschappelijke invloeden, dat wel en analyse als belangrijk maar niet als dominant onderdeel.

We bieden een MD-programma met als elementen: een community, werkplaatsen, persoonlijke effectiviteit en verbindende bijeenkomsten tussen de managementlagen in een organisatie. Met ruime aandacht voor leiderschap.

Bij management vormt verantwoordelijkheid de kern. Een manager heeft vijf taken, namelijk richting geven, organiseren, mensen ontwikkelen en meten monitoren en beoordelen. En natuurlijk beslissen. En kent vele dilemma’s (zie ook dilemma’s voor managers)

Leiderschap is voor ons ook een vanzelfsprekend onderdeel van management. Niet boven iedereen uit verheven, maar verbonden in de praktijk. Op basis van hoe Kouzes en Posner leiderschap omschrijven. Leiderschap gaat voor hen over gedrag van mensen. Wat doen effectieve leiders:

 • Ze ontwikkelen de richting en wijzen de weg,
 • Ze inspireren tot een gedeelde visie,
 • Ze dagen het proces uit, het kan immers beter,
 • Ze stellen anderen in staat om te handelen,
 • Ze doen een beroep op de intrinsieke motivatie van mensen.

Kouzes en Posner leidden op basis van hun uitgebreide onderzoek in meer dan 12 landen af wat de vier belangrijkste karakteristieken van gerespecteerde leiders zijn. Om te beginnen is eerlijkheid een belangrijke eigenschap, daarnaast moeten leiders toekomstgericht zijn, duidelijk waar ze naar toe willen gaan. Ook verwachten mensen van leiders dat ze inspireren en dat ze competent zijn om de mensen ook te brengen waar ze zeggen te willen komen.

Ze onderscheiden ook twee wetten van leiderschap. De eerste wet is: als je de brenger van de boodschap niet gelooft, geloof je ook de boodschap niet. De tweede wet is: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Dienstverlening:

MD-programma: Management & Leiderschap

Afzonderlijk te volgen MD- modules:

 • Organiseren
 • Mensen ontwikkelen
 • Meten, monitoren en beoordelen
 • Omgaan met dilemma’s
 • Conflicthantering
 • Samenwerking verbeteren

Dienstverlening

MD-programma: Management & Leiderschap