Scroll to top
Flow Time

Aan de slag met werkdruk bij het LUMC

Zorgprofessionals ervaren structureel te hoge werkdruk in Nederlandse ziekenhuizen. Dit is een groot en actueel thema voor de gezondheidszorg. Structureel niet voldoende tijd hebben om het werk goed uit te voeren leidt tot een gevoel van geen grip. Dit leidt tot gezondheidsklachten zoals stress, burn-out en heeft tevens invloed op de kwaliteit van zorg. Het LUMC is met CC zorgadviseurs aan de slag gegaan om meer zicht te krijgen op de tijdsbesteding van de medisch specialisten en verpleegkundigen.  

Het Leids Universitair Medisch Centrum spant zich in om werkdruk in kaart te brengen en vervolgens terug te dringen. Als doelstelling is gekozen dat het belangrijk is dat teams en professionals zelf grip krijgen op hun eigen werk.

Om dit te bereiken is het LUMC samen met CC zorgadviseurs gestart met een programma om meer zicht te krijgen op de tijdsbesteding van de medisch specialisten en verpleegkundigen. Studenten volgen (shadowen) een zorgprofessional met behulp van Flow Time gedurende een hele dienst. De uitkomsten van deze metingen leiden tot een direct beschikbaar rapport over de activiteiten en onderbrekingen van de zorgprofessional tijdens die dienst.

Flow Time bundelt de uitkomsten van meerdere metingen en hierdoor ontstaat een objectieve momentopname over de tijdsbesteding op de afdeling. Met behulp van deze uitkomsten werken teams, onder leiding van het lean-team, zelf aan het verbeteren van de werkprocessen en het aanpakken van verspillingen.

De teams voeren op basis hiervan verbeteringen in waardoor ze meer grip op hun werk krijgen. Dit leidt tot grotere tevredenheid en een betere kwaliteit van zorg. 

 

Werken aan kwaliteit en veiligheid