Scroll to top
Governance

Adviesraden: van adviseren naar samen sturen

Wij krijgen regelmatig de vraag om adviesraden te helpen bij het zetten van hun volgende professionele ontwikkelstap. Vaak denken zij dan aan een stafbestuur. Een stafbestuur is een orgaan dat zich niet meer beperkt tot adviseren. Samen met anderen in de organisatie geeft een verpleegkundig of professioneel stafbestuur (VSB of PSB) sturing aan vakinhoudelijk ontwikkelingen.

Eerst waren dit verpleegkundige adviesraden (VAR) die zich willen door ontwikkelen. Nu melden zich ook de professionele adviesraden (PAR) in de VVT. En niet alleen de adviesraden kloppen aan, ook Raden van Bestuur en managers benaderen ons.

Ondertussen hebben we als CC bij diverse organisaties ervaring hiermee. Er zijn meerdere uitingsvormen die te maken hebben met de eigenheid van de organisatie, bijvoorbeeld:

 • Een VSB die zitting heeft aan de bestuurstafel, al dan niet samen met medici of behandelaren gericht op strategische vraagstukken.
 • Een VSB die samen met de Chief Nursing Officer (CNO) stuurt op verpleegkundige ontwikkelingen en te behalen resultaten in de zorg.
 • Een PSB in een VVT-organisatie die samen met het management bouwt aan een professionele zeggenschapsstructuur bestaande uit vakgroepen, inhoudelijk commissies en de zorgteams.
 • Een coördinerende raad die samen met de manager inhoudelijk sturing geeft aan councils (inhoudelijke werkgroepen) van wijkverpleegkundigen.

Al deze voorbeelden hebben gemeen dat er sprake is van vergaande samenwerking tussen de adviesraad en anderen, altijd in een professioneel netwerk. Ieder onderdeel draagt bij vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Dit is sterk van invloed op bestaande patronen in de organisatie. Het behelst veel meer dan adviseren alleen.

 

Wat is nu de passende vorm voor jouw organisatie? Dat vraagt goed doordenken:

 • Waarom van adviesraad naar stafbestuur? Wat wil de organisatie ermee bereiken?
 • Hoe past deze beweging in de strategie van de organisatie?
 • Wat is er al gerealiseerd? Zijn er al andere groepen actief in het professionele netwerk?
 • Welke andere relevante professionele beroepsontwikkelingen zijn er gaande? Denk aan leiderschapstrajecten en functiedifferentiatie.
 • Hoe verloopt de besluitvorming t.a.v. vakinhoudelijke ontwikkelingen? Wie gaat daar nu over?
 • Welke competenties dienen verworven te worden?
 • Wat is een passend ontwikkelpad voor jullie organisatie? Wie dienen daarin betrokken te zijn? En wie is verantwoordelijk voor wat?

Adviesraden, Raden van Bestuur en management vragen CC expertise in te brengen en hen te ondersteunen bij de toepassing in hun organisatie. Dit leidt tot inzichten en keuzes die passen bij hun organisatie.

Adviesraden in ontwikkeling: van adviseren naar samen sturen