Scroll to top
Kwaliteit

Eten en drinken, elke keer een mooi moment op de dag!

Bewoners komen dagelijks in de huiskamer bij elkaar. Ze vinden het fijn om elkaar te ontmoeten. En – wanneer het kan – om dingen samen te doen. Zorgverleners ontdekken in de gesprekken die ze met hen voeren, dat samen dingen doen lang niet altijd groots en meeslepend hoeft te zijn. Een kop thee drinken, een stukje fruit erbij en dan vertellen over een bezoek van een kleinkind, de herkenning vinden bij de anderen is al zo’n mooi moment.

Het team is al een tijdje bezig met continu verbeteren op de afdeling; ze hebben ‘de smaak’ te pakken. Ze hebben ontdekt dat verbeteren ook heel vaak zit in kleine dingen waar bewoners en zorgverleners heel blij over worden. Bij de teambespreking is het onderwerp Voeding besproken. De diëtiste heeft het belang van calcium en vitamine C onder de aandacht gebracht. Ze heeft de teamleden gevraagd hoe ze nu aandacht besteden aan fruit eten en melk drinken. Het gesprek erover levert een paar mooie en pijnlijke inzichten op:

“We letten heel erg op, dat er elke week vers fruit komt. Dat we dat op de fruitschaal leggen in de huiskamer. We zeggen vaak tegen bewoners: Als u zin heeft in fruit, pak het dan lekker hoor. Daar staat het voor!
En ik moet aan het einde van de week toch vaak fruit weggooien.”
Duidelijk wordt dat de teamleden niet structureel aandacht besteden aan een ‘fruit’-moment op de dag en dat zij er ook niet over in gesprek gaan met elkaar.

In de teamvergadering ging meteen ook een belletje rinkelen, een van de zorgverleners riep: VERSPILLING! Dat is het moment om de module Maaltijden van het programma Productive Care – de voorloper van Basis voor Beter – erbij te pakken. En daarmee ontstond het enthousiasme om aan de slag te gaan met eten en drinken. In het team, samen met bewoners en naasten en met de ondersteuning van de diëtiste.

Voorbeelden van verbeteringen: klein beginnen en dan de olievlek!

Allereerst zijn de teamleden op zoek gegaan naar de afspraken binnen de organisatie en in het team die er zijn over voeding. Ze hebben gekeken naar de resultaten van de metingen van de SNAQ-score, en naar de manier van werken van de verschillende teamleden. Wie besteedt aandacht aan een fruit-moment en waarom, wie niet en waarom niet?
Teamleden zijn in gesprek gegaan met bewoners en naasten over het eten van fruit; wat vinden zij ervan; wat is een fijn moment op de dag; waar wilt u het eten en dergelijke. En zijn er ideeën om op een andere manier met een fruit-moment om te gaan?
Dat leverde veel verschillende ideeën op waaruit het team samen met de bewonersvertegenwoordiger van de afdeling een keuze hebben gemaakt.

De bewoners die dat graag willen drinken nu elke dag om half drie in de huiskamer een kopje thee met een stukje fruit erbij. Twee bewoners doen mee in het schoonmaken van het fruit. De bewoners die het fruit op de kamer willen, krijgen dat aangereikt.

Effect: op verschillende vlakken.

Bewoners zeggen erover dat ze uitkijken naar een moment van rust, even bijpraten, contact met elkaar. De diëtiste vertelt dat de voedingssituatie van bewoners aan het verbeteren is. De zorgverleners vertellen dat ze de rust herkennen, genieten van het samenzijn, beter contact met bewoner en familieleden, minder weggooien van fruit, zelfs af en toe te kort komen.
En aan die theetafel zien nieuwe ideeën het licht! Dit team heeft van eten en drinken, een mooi moment op de dag – talloze mooie momenten gemaakt. Een gezamenlijk ontbijt, eerst een keer in de week eten koken op de afdeling, naar koken op de afdeling; verdiepen van de samenwerking met naasten en vrijwilligers. Er is nu een menu & boodschappen commissie; het team heeft een eigen budget gekregen voor huishouden/koken.
Verspilling teruggebracht, voedingskosten binnen het gestelde budget. Bovenal meer tevreden bewoners en troste zorgverleners, die zeggen Eten en drinken, elke keer een mooi moment op de dag!

Careyn- Basis voor Beter