Scroll to top
Governance

Casus beginnende adviesraad – eerste advies


Een fantastisch resultaat, en dat voor ons eerste advies.

Voor beginnende adviesraden is het schrijven van een advies een grote uitdaging. De Professionele Adviesraad (PAR) van De Haven koos voor ondersteuning door CC zorgadviseurs van het hele adviesproces, van idee tot rapport. Met een digitale leeromgeving, trainingsbijeenkomsten en tussentijdse feedback is het adviesproces stap voor stap doorlopen. Dat heeft geleid tot een adviesrapport dat direct is opgepakt door het management van De Haven.

“Beste PAR-leden, ook namens het MT wil ik jullie hartelijk danken voor jullie zeer bruikbare advies. De aanbevelingen zijn nuttig en bruikbaar. De analyse die eraan ten grondslag ligt, is grondig.”

Dit was de reactie van de Raad van Bestuur op het eerste advies van de PAR. De reactie werd gevolgd door een lijst met 10 actiepunten die het MT oppakt n.a.v. het advies.

PAR voorzitter Margré van Halteren vertelt hoe dat zo is gekomen. “We hebben ons eerste advies stap voor stap opgepakt en ons daarin laten begeleiden. Bij de start hadden we een hele lijst met mogelijke, interessante adviesonderwerpen. Daarom hebben we eerst nagedacht over waar een goed adviesonderwerp aan zou moeten voldoen. Zo wilden we dat de activiteitenbegeleiding beter tot zijn recht kwam in de multidisciplinaire zorg. Dit onderwerp hebben we afgestemd met de betrokken professionals en de bestuurder. We hebben documenten gelezen, interviews gehouden en een enquête gehouden. Toen alles verzameld was, hebben we de uitkomsten bepaald, ons advies geschreven en gepresenteerd. Het advies heeft ertoe geleid dat de activiteitenbegeleiding nu een vanzelfsprekende plek heeft in de gehele zorg.”

“De aanpak van CC, de combinatie van digitaal en contact met de adviseur, leverde ons op dat we uit onze reflex van ‘doen, doen, doen’ kwamen. Daardoor stonden we eerst goed stil bij iedere stap voordat we aan de slag gingen. We hebben zoveel geleerd dat we nu zelfstandig met ons tweede advies bezig zijn en dat loopt prima.”

Casus beginnende adviesraad