Scroll to top
Kwaliteit

Diakonessenhuis – Productive Ward


Verpleegteams verbeteren zelf hun werkprocessen

Het Diakonessenhuis bouwt aan een cultuur van continu verbeteren. Productive Ward heeft de verpleegteams geholpen om hun eigen werkomgeving en werkprocessen te verbeteren. Met behulp van methodieken uit het Lean werken leerden zij als team om de verbetercyclus te doorlopen. Met zichtbaar resultaat!

In 2015 startten de eerste pilotteams met Productive Ward, later volgde de uitrol naar andere verpleegafdelingen en de dagbehandeling. De teams met hun leidinggevenden leerden door middel van training en coaching methodisch te verbeteren. Deze manier van werken hielp de teams om hun knelpunten beter te analyseren en met elkaar oplossingen te bedenken en te testen in de eigen praktijk en deze te borgen. Het prestatiebord en de bordbespreking zijn op alle afdelingen als belangrijke communicatie-tools geïntroduceerd. Met deze werkwijze kunnen de teams hun prestaties volgen en met elkaar bespreken.

Voorbeelden van verbeteringen:

  • Visite lopen zonder verstoring: Op een van de afdelingen bleek dat er veel tijd werd verspild van zowel de artsen als de verpleegkundigen bij het visite lopen. Er werd op elkaar gewacht voor de bespreking van de patiënten kon beginnen en tijdens het visite lopen waren er regelmatig onderbrekingen. Artsen en verpleegkundigen gingen samen op zoek naar een nieuwe werkwijze. Zij realiseerden een verbetering door afspraken te maken over de starttijd van de visite, de ruimte waarin de visite plaatsvond (met een bordje ‘niet storen’) en een standaard leidraad voor de visite en de rapportage daarvan.
    • Verpleegkundige: “Ik had niet gedacht dat het maken van deze afspraken zou zorgen voor zoveel meer rust en betere communicatie tijdens de visite.”
  • Een opgeruimde medicatieruimte: Het team van de afdeling was niet blij met de inrichting van hun medicatieruimte. Om overal goed bij te kunnen moesten karren verschoven worden, er stonden dozen op de grond, er liep een kabel over het werkblad, lades waren niet opgeruimd, etc. Door middel van de 5S methode (sorteren, structureren, schoonmaken, standaardiseren, standhouden), realiseerde het team een opgeruimde ruimte waarin het weer prettig werken was. Met visuele hulpmiddelen zoals tape en foto’s zorgt het team dat het resultaat ook standhoudt. Bovendien realiseerden ze een tijdsbesparing, doordat zoeken naar en verplaatsen van materialen niet langer nodig was.
    • Verpleegkundige: “Het was niet eenvoudig om alle verbeteringen geregeld te krijgen, maar we hebben volgehouden en zijn trots op het resultaat.”
  • Dagstart voor een goed begin van de dienst: In een van de teams werd de dagstart geïntroduceerd om met elkaar de dienst goed te beginnen. Op deze manier had het team goed voor ogen wie er werkten, welke patiënten er lagen en wat belangrijk was voor deze dienst. Doordat het team hun ervaring deelde tijdens de trainingen werden andere teams al snel geïnspireerd. De teams leerden van elkaar, gingen bij elkaar kijken en namen de werkwijze over.
    • Leidinggevende afdeling: “De dagstart bleek een krachtig middel dat zorgt voor saamhorigheid in het team, focus geeft in het werk en ervoor zorgt dat collega’s elkaar beter kunnen ondersteunen gedurende de dienst.”
Diakonessenhuis Productive Ward