Scroll to top

 

Management

Herontwerp zelforganiserend werken (350 teams).

Een grote organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking wilde graag hun manier van zelforganiserend werken evalueren en aanpassen. De in 2015 ingevoerde werkwijze bleek niet altijd effectief. Met het programmateam hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. Allereerst hebben we de inhoud van zelforganiserend werken verhelderd door de teamrollen opnieuw te definiëren en in te richten. Ook hebben we opnieuw bekeken op welke manier zelforganiserend werken een bijdrage levert aan waarde voor de cliënten van deze organisatie. Met als consequentie dat zelforganiserend werken niet altijd de oplossing was. Soms kan de manager of de ondersteunende staf veel beter de taken uitvoeren. Daarnaast hebben we erkend dat er grote verschillen zijn tussen teams in zelforganiserend werken. Die verschillen zijn veroorzaakt door de manier waarop het werk georganiseerd is en door de ontwikkelingsfase van het team. We hebben een stramien van basisteams uitgewerkt, met een duidelijk taakverdeling tussen team, management en services als het gaat om zelforganiserend werken. Steeds weer vanuit het oogpunt of het waarde toevoegt voor de cliënt. Samen met een creatieve partner hebben we een tool ontwikkeld dat de teams ondersteunt bij de invulling van zelforganiserend werken. De manager begeleidt de teams.


Onze bijdrage

Als CC waren we extern projectleider. Samen met de interne projectleider en het programmateam hebben we knelpunten geanalyseerd en oplossingen aangedragen. Onze bijdrage was zowel inhoudelijk (hoe kun je zelforganiserend werken vormgeven) als procesmatig (hoe pakken we dit vraagstuk aan).  Ook hebben we een aantal vernieuwde ideeën voorgesteld en uitgewerkt. Samen met de interne projectleider hebben we de trainingen van het management en de interne begeleiders verzorgd.

ipse de bruggen herontwerp zelf organiserend werken