Scroll to top
Management

Strategische dialoog bestuur, MT en raad van toezicht.

Het bestuur en de raad van toezicht van een grote kraamzorgorganisatie wilden met elkaar in gesprek over de strategie van de organisatie. De marktontwikkelingen in de sector vragen om een heldere positionering en daarvan afgeleide herkenbare strategie. Samen met het MT heeft een strategische dialoog plaatsgevonden.

We zijn gestart met het gezamenlijk definiëren wat strategie voor de betrokkenen is (en wat niet). Vervolgens zijn de opvattingen van de leden van het MT, het bestuur en de raad van toezicht verkend op een aantal relevante thema’s. Vanuit systeemperspectief en in dialoog zijn standpunten in kaart gebracht en besproken. Als belangrijke thema’s zijn met name groeistrategie, arbeidsmarkt, positionering en ontwikkeling van het portfolio aan de orde geweest. De resultaten van de dag zijn uitgewerkt in een verslag en ingepast in de lopende strategische ontwikkeling.

Onze bijdrage.

De dag is inhoudelijk voorbereid door CC, met name ook op de inhoudelijke thema’s. Ook de begeleiding van de dag en het verslag is door CC verzorgd.

Adviseur: Drs. A. J. Jeninga

Presentatie van de dag De waarden