Scroll to top
Kwaliteit

VieCuri – Meer tijd voor de patiënt

De uitdaging bij VieCuri in 2013 was: Hoe helpen we onze zorgprofessionals (weer) in de lead te komen in het eigen werk. Het management en de zorgprofessionals (verpleegkundigen en artsen) waren op zoek naar manieren om de werkprocessen te optimaliseren en de zorg en behandeling voor de patiënten te verbeteren en veilig te maken en te houden.

Bij VieCuri wilden ze graag verschillende vormen van procesoptimalisatie testen in de praktijk, om op basis daarvan te bepalen welke werkwijzen goed aansluiten bij de verschillende teams.

De eerste afdeling die met Productive Ward – nu onderdeel van het programma Effectieve Ziekenhuis – aan de slag ging, bereidde zich goed voor. De teamleider en het team ervoeren dagelijks de wens en noodzaak om echt meer tijd aan de patiënt te willen besteden. De bedrijfskundig manager herkende en erkende de thema’s die op de afdeling speelden en gaf haar volledige support in het ondersteunen van de teamleider en het team in woord en daad.
Anders kijken naar je werk, bewustwording van de eigen rol, verantwoordelijkheid en positie, stappen zetten in de onderlinge samenwerking, initiatieven nemen, tegenslagen verwerken, verbinding maken met collega’s van andere disciplines, vallen, opstaan en vooral volhouden zijn thema’s in de verhalen van verpleegkundigen en artsen wanneer ze terugkijken op de begintijd.

Een verbeterteam of kernteam, bestaande uit verpleegkundigen en artsen samen met de teamleider en met ondersteuning van een interne begeleider, maakt zich de methodiek van continu verbeteren eigen. Zij bereiden de stappen in de verbetercyclus voor, en werken onderdelen met collega’s in het team uit en zorgen voor verbreding van het draagvlak voor de verbetering binnen het team. En dat levert aansprekende resultaten op.

Voorbeelden van verbeteringen:

 • Meer tijd voor de patiënt
  Het team miste het directe contact met de patiënt. Het had geen idee waar de tijd aan werd besteed, want alle teamleden hadden het druk. Met behulp van de MMO app (nu Flow Time – MMO) brachten de verpleegkundigen de activiteiten in de dienst in kaart. Daarbij ook de onderbrekingen tijdens de dienst, de observaties (verspillingen en opvallende zaken) en het aantal stappen per dienst. De analyse van de MMO leverde veel aanknopingspunten om kleine en grote verbeteringen door te voeren op de afdeling. Het team dacht na over welke processen veel meer patiëntgericht vormgegeven kunnen worden. De metingen zijn in het begin maandelijks herhaald. De afdeling startte met een percentage directe zorgtijd van bijna 20% en wist na een jaar een percentage directe zorgtijd te realiseren van 49%. Nog steeds worden er MMO-metingen gehouden op de afdeling en nog steeds is het percentage directe zorgtijd boven de 45%!
 • Pijnscores – zorg voor patiënten met pijn verbeteren
  De pijnscore (VAS) was op de afdeling nog niet volgens de landelijke norm van 90%. Het team wilde de zorg rondom de pijn verder verbeteren. Het team begon door het stroomschema voor het volgen van de pijn er weer bij te nemen. Daarna hebben de teamleden het gesprek met elkaar gevoerd over “Hoe hoort het eigenlijk’. Aanleiding om met elkaar een opfristraining te volgen, voor het goed toepassen van de richtlijn. Om daarna met elkaar toe te werken naar verbetering op dit vlak. Dat resulteerde in een echte verbetering, namelijk met elkaar stil staan bij hoe je met elkaar kunt bijdragen aan het terugbrengen van onnodige pijn bij patiënten om het herstel te bevorderen.
  Hieronder een geanonimiseerd overzicht van de resultaten van de meting.Schermafbeelding
 • Dag-evaluatie
  Wat betekent het hebben van een visie op verplegen – hoe organiseer je dan je werk en breng je dat in de praktijk? Hoe verdeel je het werk eerlijk? Wanneer ben je klaar? Wanneer vraag je hulp, durf en kun je dat ook? Het werken met de dag-evaluatie heeft heel concreet al een andere werkindeling opgeleverd. In de dagdienst starten 3 verpleegkundigen. Het team dat aan de slag gaat bespreekt welke patiëntgebonden activiteiten er zijn, of er geplande opnames zijn te verwachten, welke patiënten naar huis gaan, wie naar de OK gaat, welke bijzondere activiteiten er verder nog van belang zijn gedurende de ochtend. Twee verpleegkundigen starten ieder aan een kant van de afdeling; de derde zorgt voor enkele voorwaardenscheppende activiteiten; bijvoorbeeld om de patiënten te ontvangen voor de opname. Dat geeft veel rust. Tijdens de koffiepauze zet het team de klokken gelijk, hebben we gedaan wat we ons hadden voorgenomen, zijn er onverwachtse zaken langsgekomen, hebben we hulp nodig en dergelijke. Dan regelen ze met elkaar de rest van de dienst.
  De teamleden zijn trots op de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt. Bij de start waren het vooral de teamleden van het kernteam/de werkgroep, die de dag-evaluatie in gang zetten. Nu is dat een gewoonte van het hele team. Bij de start van de koffiepauze of aan het einde daarvan wil iedereen graag afstemmen of de patiëntenzorg en de activiteiten op de afdeling volgens plan verlopen.
 • Van afdelingsvraagstuk naar organisatievraagstuk
  Vast en zeker een herkenbaar onderwerp: de kwaliteitsrapportages moeten worden aangeleverd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de metingen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis. Ook in dit team. Het ging om de kwetsbare ouderen. De vragen waren brengen we het goed in kaart? en volgen we ook op wanneer dit aan de orde is? Duidelijk was dat hier een verbeterslag nodig was. De managementrapportage gaf namelijk terug : we scoren wel, we volgen onvoldoende op. Bij de eerste stap van de verbetercyclus (informatie verzamelen) heeft het team de bestaande informatie verzameld en ook een eigen meting uitgevoerd met behulp van de tool: het veiligheidskruis. Wat bleek: er is een verschil in de uitkomsten via het systeem en de directe meting in de praktijk op de afdeling. Tijd om door te pakken dus. De teamleider organiseerde een afspraak met de eigen manager en de collega die de managementinformatie ophaalt in de organisatie. Resultaat: er was sprake van een systeemfout. Hierdoor werden de data niet goed verwerkt. Hiermee droeg het team bij aan een verbetering op organisatieniveau. De manager waardeerde dat zeer; het team is trots en blij dat dit is opgelost – geen onterecht gevoel van tekortschieten meer!
VieCuri - Meer tijd voor de patiënt