Scroll to top

Zelforganisatie


Wat we doen / Teams

Over

Zelforganisatie : geen vrijheid zonder grenzen.

Zelforganisatie past van nature bij professionals. Buurtzorg heeft deze opvatting weer nadrukkelijk op de agenda is gezet. Zelforganisatie vertaalt zich naar twee niveaus: teams en individuele professionals. Op het niveau van de professional noemen we het vaak professionele autonomie of – regelruimte. Op het niveau van teams spreken we vaak over zelforganiserende teams. Zelforganisatie heeft tot doel om binnen duidelijke kaders je eigen werk (of het werk van het team) zo te kunnen organiseren dat het meer waarde oplevert voor je dienstverlening en je cliënten.

Management en zelforganisatie zijn wat ons betreft complementair en niet strijdig met elkaar. Zelforganisatie heeft tot doel beter in te gaan op de (gevarieerde) vraag van cliënten. Management faciliteert deze ontwikkeling.

Veel organisaties werken al zelforganiserend. In onze aanpak beginnen we dan ook graag bij het waarom van zelforganisatie. Is het nog gericht op het team of de individuele professional om betere zorg of ondersteuning voor cliënten te creëren? Of is de organisatie dat deels al uit het oog verloren? Zijn er duidelijke kaders en is er een heldere normering? Want ook hier geldt dat er geen vrijheid is zonder grenzen.

Vanuit De Bedoeling gaan we aan de slag met teamrollen. Binnen elke teamrol onderscheiden we kleine werkprocessen. Op zowel het niveau van teamrol als werkproces beschrijven we met de organisatie wanneer een team het goed doet! Samen met het team en de manager kijken we of alle rollen en werkprocessen al door het team moeten of kunnen worden uitgevoerd. De ontwikkeling van een team kan er immers voor zorgen dat een team (nog) niet aan een rol of een onderdeel daarvan toekomst. En soms draagt een werkproces ook niet bij aan betere zorg voor de cliënten. Moet een team het dan nog wel doen? is de vraag.

Staf en ondersteuning spelen een belangrijke rol bij de uitwerking. Hun werk is naast dat van de manager complementair aan de teams. Wat het team niet doet en wel moet gebeuren is daarmee een vraag voor de manager of de ondersteuning. En andersom. Vaak zijn er ook veiligheidsrisico’s die inde afweging van de taakverdeling een rol spelen. Allemaal zaken om rekening mee te houden bij de implementatie.

De implementatie in het team is dan ook maatwerk. Samen met de organisatie ontwikkelen we een passende vorm van implementatie. Al dan niet met behulp van een tool of spel, duidelijke begeleiding door interne coaches, een aparte training voor het management.

We gaan niet voor eenmalig succes, maar voor verbeteringen van de hele organisatie. In grote stappen als het kan en in kleine stapjes als het moet. Zelforganisatie is daarom een systeemaanpassing gericht op het stapsgewijs verbeteren van de zorg aan cliënten. Door professionals de juiste ruimte te geven om hun werk beter te kunnen doen.

Dienstverlening

Zelforganisatie: hoe werken we goed samen

Gerelateerde casus